Søk

sosiale media

Podcast

60: Ungdom og doping

Hvordan har utviklingen vært innenfor tematikken ungdom og doping de siste årene? Hvordan jobber vi i kroppsøving og skole med å forebygge bruk av dopingmidler blant barn og unge?

Podcast

49: Artikkelklubben 11 – Kroppsøvingslærerstudenters oppfatninger av kropp gjennom sosiale media

Nylig publiserte Tonje F. Langnes sammen med Kristin Walseth en artikkel som heter This is what I learned about the body on social media: PETE students’ experiences with body pressure and body positivity. I dette arbeidet så du på hvordan studentene i kroppsøvingslærerutdanningen oppfattet kropp gjennom sosiale media. Hva de fant ut, og hvordan dette arbeidet kan overføres til kroppsøving i skolen snakker vi om i denne episoden.

01 Bevegelse og kroppsleg læring

Sosiale medier og kroppsbilde

“Reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete”

Personvernerklæring

Vi bruker infokapsler for å bedre opplevelsen på siden.