Søk

Kategori:

Kroppsøving og Covid-19

Hva har en periode med nettundervisning i kroppsøving gitt oss av erfaringer? [4 min lesing]

Det er nå gått omlag to uker siden alle skoler i Norge ble stengt. Plutselig sto vi i en situasjon som kroppsøvingslærere der vi måtte omstille oss fra å undervise på skolen til å legge tilrette for læring i faget via internett. Jeg har selv jobbet med bruk av digitale verktøy i kroppsøving over flere år og i mange sammenhenger oppfordret andre lærere til utforske alternative tilnærminger til læring i kroppsøving på work-shops, konferanser og i andre sammenhenger. I stor grad har jeg opplevd lærere i faget som noe motvilig til å tenke nytt, og jeg føler at tradisjonene har vært veldig bindende både i pedagogisk tankegang og i praksis.

Det vi ser nå er jo at lærere i kroppsøving kan omstille seg, og det på et blunk. Dere er mye flinkere med digitale verktøy enn dere både har trodd selv og gitt uttrykk for!

Vi har nå kommet over den første fasen med usikkerhet, kaos, brutte nettlinjer og svette panner. Nå vet vi at denne situasjonen varer ei uke til, så er det påskeferie. Hva som skjer etter påske må vi bare vente og se. Jeg har fulgt ivrig med på ulike kanaler i de første par ukene og fått med meg veldig mange gode forslag på hvordan man skulle løse undervisningen i kroppsøving. Jeg forsøkte også å samle gode opplegg og forslag i to ulike bloggposter som du finner under fanen “blogg” her på denne siden. Jeg er overveldet over kreativiteten og stå-påviljen og er stolt av å kunne si jeg er en av dere. Vi er kroppsøvingslærere og vi er kompetente, positive, omstillingsvillige og kreative!

Om jeg skal trekke noen linjer i det arbeidet jeg har sett så syns jeg mange kloke valg er tatt. I denne tiden har elevene gått fra å være aktive både i skolesammenheng og på fritiden til å måtte sitte stille i lengre perioder enn det de er vant med. Ingen trening på kvelden og ingen friminutt å løpe i, og heller ingen kroppsøving på skolen. Mye av arbeidet i alle fag har bestått av å bruke digitale verktøy som PC og iPad og det gjør noe med aktivitetsnivået.

Å prioritere fysisk aktivitet som fokus i opplæringen i kroppsøving i denne perioden tror jeg har vært et klokt valg som jeg ser veldig mange har tatt.

Om denne situasjonen skulle trekke ut over tid så tror jeg denne prioriteringen må justeres noe. Vi må ikke glemme hverken fagets formål eller kompetansemål slik at det nå store fokuset på å holde elevene i aktivitet må også nyanseres. Det er mange kompetanser som elevene skal få med seg i løpet av et skoleår, så vi må også se på hvordan man kan få tilrettelagt for ulike typer læring i tiden framover.

Jeg er optimist og tror denne covid-19-tiden skal etterhvert gå over i en mer normaltilstand. Likevel tror jeg kroppsøving kommer til å forandre sin normal-tilstand etter dette. Som Isabel ved Den Norske Skolen i Rojales fortalte i podcasten “kroppsøving og nettundervisning” så har hun endret syn på hva og hvordan elevene kan lære i faget, og selv elevene kunne starte å tenke annerledes omkring faget. Jeg tror mange lærere oppdager gjennom de erfaringer de tar med seg nå at digitale verktøy er et meget godt suplemang til læringsprosessene i kroppslving som både legger tilrette for mer individualisering og tilrettelagt opplæring, og at denne bruken påvirker elevenes motivasjon og læring i faget.

Slikt sett vil faget komme styrket ut av denne perioden og alle elever vil i større grad få mulighet til å tilegne seg de kompetanser de trenger i faget.

Med fagfornyelsen på trappene er dette viktig og jeg tror vi vil se et korps av kroppsvingslærere som tar fatt på arbeidet med ny læreplan med iver og med blikk bakover på det vi har erfart nå, og vil se at å implementere det digitale i kroppsøving er framtiden.

Jeg har skrevet en doktorgradsavhandling med tittelen “Flipped learning in physical education: A gateway to motivation and (deep) learning”. Den 16.april skal jeg disputere og siden det ikke blir anledning til å være fysisk tilstede for så mange mennesker, så vil seansen bli streamet. Om noen vil se så følg med på NTNU sin kalender over disputaser så kommer nok lenke opp der etterhvert.

Del i sosiale medier!

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Legg igjen en kommentar

Personvernerklæring

Vi bruker infokapsler for å bedre opplevelsen på siden.