Søk

Øyvind Førland Standal, professor i idrettspedagogikk, har laget en digital ressurs som ligger åpent for bruk og denne deler vi gjerne gjennom krø.no.

Trykk på bildet under Øyvinds beskrivelse for å komme til kurset (åpnes i nytt vindu).

—————————————————

Kroppsleg læring er uklart definert i teksten om kjernelement kroppsleg læring og bevegelse i læreplanverket. Eller ein kan seie at omgrepet kroppsleg læring er opent for tolking. Det medfører at du som (framtidig) lærar bør ha eit gjennomtenkt forhold til kva kroppsleg læring kan bety. Dette kurset er laga for eit slikt føremål.

**Målsettingar med kurset:**

– du kan gjere greie for kva som ligg i omgrepet kroppsleg læring

– du har kunnskap om kroppsleg læring i eit didaktisk perspektiv 

** Slik bruker du ressursen **

Kurset er ein fleksibel og open ressurs, tilgjengeleg for alle. Det kan brukast av studentar på kroppsøvingslærarutdanningane som eit tillegg til undervisninga du allereie får og som ein ressurs i oppgåver(*). Den kan også brukast at kroppsøvingslærarar til fagutvikling. Du kan gå gjennom kurset åleine eller du kan gjere det saman med ein eller fleire kollegaer. Alle oppgåvene som er laga til kurset kan løysast individuelt, men det er heilt klart nyttig å diskutere dei i eit fellesskap. Det er også fritt fram for lærarutdannarar å bruke heile eller delar av ressursen i utdanninga. Innhaldet i kurset kan fritt brukast i undervisningssamanheng på universitet og høgskular, gjerne i kombinasjon med meir praktisk-metodisk undervisning som ikkje er mogeleg å få til i eit nettbasert kurs.

Del i sosiale medier!

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Legg igjen en kommentar

Personvernerklæring

Vi bruker infokapsler for å bedre opplevelsen på siden.