Søk

Kompetansemål

VG2:
 • utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme god psykisk og fysisk helse og bidra til en helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang og i framtidig arbeidsliv.
 • planlegge og gjennomføre uteaktiviteter til ulike årstider, der formålet er å ha gode naturopplevelser.
 • praktisere bærekraftig ferdsel i naturen og gjennomføre friluftslivsaktiviteter i nærområdet.

  VG3
 • planleggje, gjennomføre og vurdere eigentrening og forklare korleis dette kan medverke til ein fysisk aktiv og helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang.
 • beskrive og drøfte sammenhenger mellom bevegelse, kropp, trening og helse i samfunnet.
 • planlegge og gjennomføre friluftsliv og uteaktiviteter i nærområdet.
 • Video/er:

  Denne videoen forklarer hva helse betyr, hvordan man kan forstå hva helse er, og hvordan fysisk aktivitet og friluftsliv påvirker din helse. (Teksting kommer snart!)

  Refleksjonsspørsmål:

  1. Forklar hva som menes med en “helsefremmede livsstil”. Bruk relevante og gode kilder som utgangspunkt.
  2. Drøft hvorfor det er viktig å ha en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil gjennom hele livet. Bruk ulike stadier av et typisk menneskeliv som utgangspunkt (fra fødsel til olding) og eksemplifiser med øvelser og aktiviteter tilpasset disse.
  3. Drøft hvordan friluftsliv på skolen kan føre til motivasjon for å føre en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang og i arbeidslivet.

  Forslag til aktiviteter:

  Nærfriluftsliv og helse (undervisningsopplegg)

  Undervisningsopplegg og refleksjonsspørsmål er laget av Kristine Othilie Gran.

  Flere ressurser:

  Friluftsliv og helse – Brosjyre fra Norsk Friluftsliv

  Friluftsliv i et folkehelseperspektiv – Temaside fra Den Norske Turistforeningen (DNT)

  Legg igjen en kommentar

  Personvernerklæring

  Vi bruker infokapsler for å bedre opplevelsen på siden.