Søk

Kompetansemål

US:
 • Trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar.
 • Planleggje og gjennomføre bevegelsesaktivitetar som kan gjennomførast ved skadar eller sjukdom.
  VG1:
 • Planleggje og gjennomføre metodar for øving og trening for å oppnå individuelle mål, òg når ein ikkje fullt ut kan delta i aktiviteten.
  VG2:
 • Utføre trening på eiga hand og reflektere over korleis fysisk aktivitet kan fremje god psykisk og fysisk helse og bidra til ein helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang og i framtidig arbeidsliv.
  VG3
 • Planleggje, gjennomføre og vurdere eigentrening og forklare korleis dette kan medverke til ein fysisk aktiv og helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang
 • Video/er:

  Denne videoen tar for seg testing av fysisk form eller fysiske egenskaper i kroppsøving.

  Refleksjonsspørsmål:

  1. Hvorfor skal man teste fysisk form?
  2. Hvordan kan man teste fysisk form?
  3. Hvordan kan jeg vurdere en test sin validitet og reliabilitet?
  4. Hvordan kan tester påvirke min læring og motivasjon i fysisk aktivitet og kroppsøving?

  Forslag til aktiviteter:

  1. Inkluder tester i en egentreningsperiode, og skriv en refleksjon omkring spørmålene over
  2. Inkluder tester i planlegging av aktivitet som gjennomføres ved skader eller sykdom

  Flere ressurser:

  Legg igjen en kommentar

  Personvernerklæring

  Vi bruker infokapsler for å bedre opplevelsen på siden.