Søk

Podcast

Podcast

61 Kroppsøvingslærerassistenten, KI i KRØ

Kunstig intelligens i kroppsøving? Nå har vi på krø.no lansert en språkmodell som kan hjelpe deg som kroppsøvingslærer -kroppsøvingslærerassistenten!

Podcast

60: Ungdom og doping

Hvordan har utviklingen vært innenfor tematikken ungdom og doping de siste årene? Hvordan jobber vi i kroppsøving og skole med å forebygge bruk av dopingmidler blant barn og unge?

Podcast

59: Bevegelsesglede -og klatring!

Hva er bevegelsesglede? Hvordan legger vi tilrette for at elevene våre både opplever dette nå, og for fremtiden? Kan det være for sent å oppdage bevegelsesglede? Dette er tema vi snakker om i dag, og med gjest og YouTuber Kristine Othilie Gran. Vi er begge svært opptatt av klatring, og det er denne aktiviteten vi bruker som omdreiningspunkt i vår søken etter å forstå fenomenet bevegelsesglede.

Podcast

58: Lærerspesialist i kroppsøving -oppfølger

Lene Haga Skarnes⁠ og ⁠Mats Sjuve⁠ har begge gått ‘lærerspesialist’ i kroppsøving. I denne episoden deler de sine erfaringer både med utdanningen) og hvordan dette har påvirket dem som fagperonser og motorer i faglig utvikling på egen arbeidsplass.

Podcast

57: Artikkelklubben 13 – Kroppsøving og transkjønnede elever

Runa Næss Korshavn har sammen med kolleger publisert artikkelen «Jeg tenkte at jo mindre jeg bevegde på meg, jo mindre av kroppen min synes». Gjennom samtaler med 8 informanter får vi innsikt i hvordan det er å være transkjønnet i faget kroppsøving. Blant annet sier fortellingene at eksponeringen i faget, det å være synlig, har betydning for deres opplevelse av og deltakelse i undervisningen.

Podcast

56: Økofilosofi, friluftsliv og nærfriluftsliv i kroppsøving

I denne episiden snakker jeg med Eivind Sæther (Nord Universitet) om begrepene nærfriluftsliv, friluftsliv og økofilosofi i forbindelse med kroppsøving. For mange kan alle disse begrepene virke mer forvirrende enn tydelige, så i denne episoden forsøker vi nøste opp litt i dette, samt reflektere rundt implikasjoner for fag, undervisning og vurdering.

Podcast

55: Kreativitet i kroppsøving

I denne episiden snakker jeg med Stian Oldervik (NTNU) om kreativitet i kroppsøving. Han har lang fartstid både i grunnskole og lærerutdanning. Vi tar utganspunkt i et konkret undervisningsopplegg når vi her diskuterer hva kreativitet er eller kan være⁠.

Podcast

54: Artikkelklubben 12 – Innholdet i kroppsøving i småskolen

Stipendiat ⁠Ingrid Ø Buaas⁠ (NTNU) jobber med en doktorgrad der hun undersøker både hva som gjøres i kroppsøving på småskolen (1-4. trinn), og hva som styrer de valgene lærerne tar. Vi snakker i denne episoden om en publisert artikkel fra dette prosjektet med tittelen⁠ “The content of Norwegian primary physical education: Teachers’ perspectives on possibilities and barriers”⁠.

Personvernerklæring

Vi bruker infokapsler for å bedre opplevelsen på siden.