Ove Østerlie

Blogg

Nye årsplaner for nye læreplaner i kroppsøving

Gjesteblogger Jakob Gyring skriver om tankene bak nye årsplaner for ungdomsskolen. Planen finner du nederst i innlegget og du kan bruke den som utgangspunkt for egen planlegging [5 min lesing].

Podcast

11: Planlegging i kroppsøving

I denne episoden snakker vi om planlegging av undervisning i kroppsøving. Hvorfor, hvordan, for hvem og med hvem skal planleggingen skje?

For Lærere

En veiledning til krø.no

Video 1 (lærervideoen) forklarer hva som er tanken med krø.no. Hvordan kan man bruke denne nettportalen som lærer i kroppsøving? Video 2 (elevvideoen) er en

For Lærere

Omvendt undervisning i kroppsøving

Video1 gir en kort innføring i hva, hvordan og hvorfor omvendt undervisning i kroppsøving (kommer..). Video 2 er opptak av mitt innlegg på konferansen NKUL

01 Bevegelse og kroppsleg læring

Sosiale medier og kroppsbilde

“Reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete”

(c) Ove Østerlie
Podcast

10: Artikkelklubben 4. Helse og kroppsøving.

I denne episoden snakker vi om helse og hvilken plass helse har i kroppsøving. Skal faget kun bidra til å unngå dårlig helse eller kan helse være utgangspunkt for læring?

Personvernerklæring

Vi bruker infokapsler for å bedre opplevelsen på siden.