Ove Østerlie

01 Bevegelse og kroppsleg læring

Sosiale medier og kroppsbilde

“Reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete”

(c) Ove Østerlie
Podcast

10: Artikkelklubben 4. Helse og kroppsøving.

I denne episoden snakker vi om helse og hvilken plass helse har i kroppsøving. Skal faget kun bidra til å unngå dårlig helse eller kan helse være utgangspunkt for læring?

For Lærere

Hva er omvendt undervisning?

Videoen gir en kort innføring i prinsippet bak den pedagogiske tilnærmingen vi kaller omvendt undervisning, flipped classroom eller flipped learning.

01 Bevegelse og kroppsleg læring

Basistrening – koordinasjon

“Planleggje og gjennomføre
metodar for øving og trening for å oppnå individuelle mål, òg når ein ikkje fullt ut kan delta i aktiviteten”

(c) Ove Østerlie
01 Bevegelse og kroppsleg læring

Basistrening – styrke

“Planleggje og gjennomføre
metodar for øving og trening for å oppnå individuelle mål, òg når ein ikkje fullt ut kan delta i aktiviteten”

Personvernerklæring

Vi bruker infokapsler for å bedre opplevelsen på siden.