Søk

Kategori:

45: Artikkelklubben 10 – Forholdet mellom elevers motivasjon for kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet etter endt skolegang.

I 2021 publiserte Tommy Haugen (UiA) sammen med kolleger artikkelen Forholdet mellom elevers motivasjon for kroppsøvingsfaget, motivasjonsklima og tilhørighet i kroppsøvingstimene, og deres intensjon om å være fysisk aktive etter endt obligatorisk skolegang i journalen JASEd. Her undersøkte de hvordan deler av faget kan være med på å støtte opp under en fysisk aktiv livsstil.

I 2021 publiserte Tommy Haugen (UiA) sammen med kolleger artikkelen Forholdet mellom elevers motivasjon for kroppsøvingsfaget, motivasjonsklima og tilhørighet i kroppsøvingstimene, og deres intensjon om å være fysisk aktive etter endt obligatorisk skolegang i journalen JASEd. Her undersøkte de hvordan deler av faget kan være med på å støtte opp under en fysisk aktiv livsstil. Resultatene viste at opplevd tilhørighet og opplevd mestringsklima i faget var positivt assosiert med elevers intensjoner om å være fysisk aktive etter endt skolegang, både uavhengig av og mediert gjennom elevenes autonome motivasjon. Prestasjonsklima var imidlertid negativt assosiert med intensjon gjennom amotivasjon, og positivt assosiert med intensjon gjennom kontrollert motivasjon. Studien viser at opplevelser av gode relasjoner mellom alle deltakende parter i kroppsøvingstimene, samt mestringsorientert motivasjonsklima, kan være viktig for en fysisk aktiv livsstil gjennom intensjon om fysisk aktivitet etter endt skolegang.

Jeg oppfordrer til å høre episoden først så tar dere en diskusjon i kollegiet. Kom gjerne med en kommentarer til episoden.

Hør på en annen plattform

Refleksjonsspørsmål:
1. Hvordan opplever jeg motivasjonen til mine elever i min undervisning?
2. Hvordan legger jeg til rette for at de skal bli glade i å være i aktivitet, også på fritiden?
3. Hvordan kan man skape ‘livslang bevegelsesglede’?

Del i sosiale medier!

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Legg igjen en kommentar

Personvernerklæring

Vi bruker infokapsler for å bedre opplevelsen på siden.