Søk

Kategori:

33: Kroppsøving og skole-hjem samarbeid

I denne episoden snakker jeg med Hege Danielsen og Ellen Berg om skole-hjem samarbeid og kroppsøving. Hvordan er statur i skolen i dag? Hva har dette samarbeidet å si for elevenes læring, vurdering og syn på faget?

Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til skolen. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning. I denne episoden snakker jeg med Hege Danielsen og Ellen Berg om skole-hjem samarbeid og kroppsøving. Hvordan er status i skolen i dag? Hva har dette samarbeidet å si for elevenes læring, vurdering og syn på faget?

Jeg oppfordrer til å høre episoden først så tar dere en diskusjon i kollegiet. Kom gjerne med en kommentarer til episoden.

Hør på en annen plattform

Refleksjonsspørsmål:
1. Hvordan tenker jeg samarbeidet med hjemmet er for min del?
2. Hvordan kan jeg bedre samarbeidet slik at det kommer eleven (og heimen) til gode?
3. Hva har samarbeidet med hjemmet å si for læring, vurdering og syn på faget?

Del i sosiale medier!

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Legg igjen en kommentar

Personvernerklæring

Vi bruker infokapsler for å bedre opplevelsen på siden.